Psikiyatri – Psikiyatrist

psikiyatri psikiyatrist

Psikiyatri – Psikiyatrist terimeleri genellikle birbirine karıştırılabilmektedir.

Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı ruhsal hastalıklarıdır. Ruh sağlığı ile beynin duygu, düşünce , davranışlarla ilgili işlevleri anlaşılmaktadır. Bu alanlarda yaşanılan zorluklar psikiyatrinin ilgi alanıdır.

Psikiyatrinin ilgi alanları ise genel olarak:

Depresyon, Anksiyete bozukluğu (Panik bozukluk,Yaygın Anksiyete bozukluğu, Obsesif kompulsif bozukluk, Sosyal Fobi, Travma sonrası stres bozukluğu), İki uçlu bozukluk (Bipolar bozukluk), Şizofreni, Alkol-madde bağımlılığı, Cinsel işlev bozuklukları, Kişilik bozuklukları, Yeme bozuklukları, Uyku Bozukluğu, Dissosiyatif Bozukluklar , Somatoform Bozukluklar, Tikler, Demans (bunama), Uzun süren yas, Dürtü kontrol bozuklukları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu gibi alanlardır.

Psikiyatristler; ruhsal rahatsızlıkların tanınması, önlenmesi, tedavi edilmesi ve takibinde çalışan tıp fakültesi mezunu, psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimdir. 6 yıllık Tıp fakültesi ve 4 yıl psikiyatri ihtisası yapmış uzman hekimdir. Aldığı tıp eğitimiyle insanın hem genel hastalıkları hakkında bilgi sahibidir, hem de ruhsal hastalıkları tanımlama ve gerektiğinde tedavi etme yetki, bilgi ve donanımına sahip olan kişidir.

Elektrokonvülsif Tedavi (EKT)

elektrokonvulsif tedavi ekt

EKT beyin dokusunu elektrik akımıyla uyararak yaygın konvülsiyonlar oluşturaran farklı bir tedavidir. Etkin ve güvenli bir tedavi yöntemidir, başta depresyon, mani, şizofreni  tedavilerinde uygun alternatif bir yoldur.

Psikoterapi

bursa psikoterapi

Psikoterapi terimi Yunanca Psike “ruh, zihin”, terapi ise “iyileştirme” kelimlerinden türemiştir. Günümüzde bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarını ilişki ve iletişim ile düzeltmeyi sağlayan tekniklerin genel adıdır. Terapist ile danışan arasında oluşan etkileşim ve ilişki temel alınarak kişilerin yaşadığı zorluklar ele alınarak kişilerin kaygıları, çökkünlüklerini azaltmak ve kişilerarası ilişkilerini düzeltmek hedeflenir. Terapi yapacak kişinin bunun için uygun bir terapi eğitimi alması zorunludur. Hastanın/danışanın da terapiye istekli olması ve zaman ayırması gerekir. Psikoterapi danışana neyin doğru olduğunu, neye karar vermesi gerektiğini söylemek değildir. Asıl amaç kişinin kendini tanıması, hayata ve ilişkilerine dair farkındalık kazanması ve kendi çözüm yollarını bulması, daha sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlayacak güce ulaşmalarını sağlamaktır.

Temel olarak terapi çeşitleri; Psikanaliz/psikoanalitik Yönelimli Terapi, Destekleyici terapiler, Bilişsel Davranışçı Terapi, Düşünsel Duygulanımcı Terapi, Aile Terapisi, Cinsel Terapi, Hipnoterapi, EMDR terapisi

Bursa psikiyatri

bursa psikiyatri terapi emdr

Bursa psikiyatri

Bursa psikiyatri, Emdr FSM bulvarındaki yeni ofisimizde danışanlarımıza en iyi psikiyatri, terapi, depresyon tedavisi ve panik atak tedavi, desteğini vermekten mutluluk duyuyoruz. Yılların verdiği deneyimle danışanlarımıza en iyi desteği sunmaktayız. Bunun yanında yurt içi ve yurt dışı eğitim seminerlerinin verdiğinin bilgi birikimi ile Hizmetinizdeyiz.

Yaşamın içinde hangi yaşta olduğumuzun bir önemi olmadan karşılaşması mümkün olan sorunlara çözüm ve sürekli destek bulabilecekleri, etik prensipler, bilimsel ve mesleki ilkelerinin öncelikli önem taşıdığı, klinik psikoloji ve psikiyatri alanında yüksek değerlendirme ve tedavi standartlarında Bursa Psikiyatri olarak danışanlarımızın haklı güvenini kazandık.

Psikiyatri Bursa’da sosyal sorumluluk hizmetlerinde adını duyurmuştur. Önde gelen medya kuruluşlarında toplumdaki her bireyin yaşamı içerisinde karşılaştığı ya da karşılaşabileceği olası sorunlara doğru çözümler bulabilmesine katkı sağlayarak toplum bilincinin oluşmasında Bursa’da katkı veren önemli etkenlerden birisi olmuştur.

Bilinçli Toplum

Sağlıklı ve bilinçli bir toplumun oluşabilmesi ihtiyacı olan bireylere verilecek terapi desteği ile mümkün olacağının bilincindeyiz. Özellikle çocuk ve ergen yaş grubu ve aileleri için terapi ve psikiyatri desteğinin önemi çoktur. Günümüzde depresyon ve panik atak hastalarının sayısı özellikle gençler arasında gün geçtikçe artmaktadır.

Terapi veya psikiyatri desteğine ihtiyacı olan Bursa’daki hastalarımızda gözlemlediğim genellikle, hastalar, ruhsal ve fiziksel belirtiler nedeniyle sorunlarının asıl kaynağını anlamadıkları için Dahiliye, Kardiyoloji ve diğer alanlarında çalışan hekimlerimize başvurarak, doktor doktor gezerek, şikayetlerine cevap aramaktadır. Yapılan incelemeler ve tahliller sonucunda ise müjdeyi alırlar: “Hiçbir şeyiniz yok, tahlilleriniz tertemiz çıktı! “ bu cevabı duyan kişiler genellikle anksiyete bozukluğunu olduğunu ve Bursa’da bir psikiyatri doktoruna gitmek aklına gelmeden çaresizlik duygusu arttığı için kendilerini daha kötü hissetmektedirler.

Bursa’da ve diğer illerdeki uzmanlarımız hastalara bir antidepresan yazar veya bir Nöroloji Uzmanına gönderir. Nörolojinin ilgi alanı damar ve beynin kendi dokusu gibi hastalıklarıdır. Psikolojik Hastalıklar Nörolojinin konusu değildir. Bursa Psikiyatri olarak arkadaşlarımızdan bu tür hastaları bir psikiyatri uzmanına yönlendirmeleridir. Aksi halde Psikoterapi ile kolaylıkla çözülecek olan anksiyete tırmanmaya başlar. Sıkıntı kendi içinde büyür. korkularla birlikte depresyon ve fobi’ler oluşabilir. Tedavi süreci uzar.