Elektrokonvülsif Tedavi (EKT)

elektrokonvulsif tedavi ekt

EKT beyin dokusunu elektrik akımıyla uyararak yaygın konvülsiyonlar oluşturaran farklı bir tedavidir. Etkin ve güvenli bir tedavi yöntemidir, başta depresyon, mani, şizofreni  tedavilerinde uygun alternatif bir yoldur.