Psikoterapi

bursa psikoterapi

Psikoterapi terimi Yunanca Psike “ruh, zihin”, terapi ise “iyileştirme” kelimlerinden türemiştir. Günümüzde bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarını ilişki ve iletişim ile düzeltmeyi sağlayan tekniklerin genel adıdır. Terapist ile danışan arasında oluşan etkileşim ve ilişki temel alınarak kişilerin yaşadığı zorluklar ele alınarak kişilerin kaygıları, çökkünlüklerini azaltmak ve kişilerarası ilişkilerini düzeltmek hedeflenir. Terapi yapacak kişinin bunun için uygun bir terapi eğitimi alması zorunludur. Hastanın/danışanın da terapiye istekli olması ve zaman ayırması gerekir. Psikoterapi danışana neyin doğru olduğunu, neye karar vermesi gerektiğini söylemek değildir. Asıl amaç kişinin kendini tanıması, hayata ve ilişkilerine dair farkındalık kazanması ve kendi çözüm yollarını bulması, daha sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlayacak güce ulaşmalarını sağlamaktır.

Temel olarak terapi çeşitleri; Psikanaliz/psikoanalitik Yönelimli Terapi, Destekleyici terapiler, Bilişsel Davranışçı Terapi, Düşünsel Duygulanımcı Terapi, Aile Terapisi, Cinsel Terapi, Hipnoterapi, EMDR terapisi