Yeni bir hayata başlamak için;

Bizimle iletişime geçin:0553 910 16 16

İletişim

Bursa Psikiyatri olarak , FSM bulvarındaki yeni ofisimizde danışanlarımıza ve hastalarımıza en iyi hizmeti vermekten mutluluk duyuyoruz.

Sağlık bedensel, ruhsal ve toplumsal iyilik halidir. Bedenimiz kadar ruhumuzun da iyi olması gerekir. Ruhumuzun sağlığı ve iyiliği için hem  kendimiz hem de diğer insanlarla uyum ve denge içinde olmalıyız. Doğumdan itibaren (hatta anne karnına düşmemizden belki daha önce) ölüme kadar geçen sürede yaşadığımız tüm süreçlerde ortaya çıkabilecek problemler kişinin uyumunu ve dengesini bozmaktadır. Bu dengesizlik ve uyumsuzluk psikolojik hastalık şeklinde de kendini gösterebilmektedir.

Günümüzde erişkinlerin büyük oranda (%26) psikolojik hastalığa yakalandığı, giderek bu oranın ve yardım arama davranışının arttığı görülmektedir. Uygun bir tedaviyle psikolojik hastalıklar düzelir. Fakat bazı hastalıkların doğası itibari ile kronik ya da tekrarlayıcıdır. Bu hastalıklar tedavi edilmediği takdirde aile, sosyal, iş, akademik ve hukuki alanlarda ciddi problemlere neden olabilir.  Bu hastalıkların tedavisinde ilaç tedavisinin yanında terapi yaklaşımı en yüksek oranda faydalılık sağlayacaktır.

Günümüzde  sosyal medya ve ortama rağmen yalnızlaşan, hayatın temposu içinde başetme sorunları yaşayan kişilerin de sayısı artmaktadır. Bu kişiler de sorunlarını uygun bir şekilde çözmek, başetme becerilerini ve  yaşam kalitelerini artırmak için danışmanlık ve terapi yaklaşımlarına ihtiyaç duymaktadırlar.

Yeni, sağlıklı, uyumlu, kendine değer veren bir yaklaşım için, sizi Bursa Psikiyatri olarak davet ediyoruz.

Hayat Sizi Sürüklemesin

Özgeçmiş

1973 yılında Kütahya’da  doğdum. Kütahya Ali Güral Lisesini tamamladıktan sonra 1991-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi‘nde öğrenim gördüm. Kütahya ilinde pratisyen hekimlik ve Dumlupınar Üniversitesi medikosunda hekimlik yaptım. 2003-2008 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde psikiyatri uzmanlık eğitimini “Ötimik bipolar hastalarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu eştanısı: Klinik, silik nörolojik ve nöropsikolojik özelliklerinin karşılaştırılması” teziyle tamamladım. Mecburi hizmetini Kastamonu Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinde yaptım. Yaklaşık 5 yıldır Bursa’da özel muayenehanemde hizmet vermekteyim. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstütüsünde yaklaşık 2 yıl psikodrama eğitimi, Uzm. Psikolog Emre Konuk’tan 1. ve 2. Düzey EMDR eğitimi, CETAD ‘dan Prof. Dr. Doğan Şahin ve Dr. Nesrin Yetkin süpervizyonluğunda Cinsel terapi eğitimini ve Prof. Dr. Atilla Soykan’dan Hipnoterapi eğitimini tamamladım. Evli ve 2 çocuk annesiyim.

imza halide tüysüzoğulları

Ne Zaman İLAÇ; Ne Zaman TERAPİ

Her Bireyin Psikolojik sorunları ve tedaviye yaklaşımı, farklılık gösterir. Bunun için uzman bir Psikiyatri Uzman Doktorun gözlemleri önem arzetmektedir.