Yazılar

Depresyon

Depresyon

Bursa psikiyatri olarak yaşayabileceğiniz Depresyon sorunlarınız için destek almanızı sağlıyoruz. Depresyon terapisi randevu telefonumuz: 0553 910 16 16

Psikiyatri – Psikiyatrist

psikiyatri psikiyatrist

Psikiyatri – Psikiyatrist terimeleri genellikle birbirine karıştırılabilmektedir.

Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı ruhsal hastalıklarıdır. Ruh sağlığı ile beynin duygu, düşünce , davranışlarla ilgili işlevleri anlaşılmaktadır. Bu alanlarda yaşanılan zorluklar psikiyatrinin ilgi alanıdır.

Psikiyatrinin ilgi alanları ise genel olarak:

Depresyon, Anksiyete bozukluğu (Panik bozukluk,Yaygın Anksiyete bozukluğu, Obsesif kompulsif bozukluk, Sosyal Fobi, Travma sonrası stres bozukluğu), İki uçlu bozukluk (Bipolar bozukluk), Şizofreni, Alkol-madde bağımlılığı, Cinsel işlev bozuklukları, Kişilik bozuklukları, Yeme bozuklukları, Uyku Bozukluğu, Dissosiyatif Bozukluklar , Somatoform Bozukluklar, Tikler, Demans (bunama), Uzun süren yas, Dürtü kontrol bozuklukları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu gibi alanlardır.

Psikiyatristler; ruhsal rahatsızlıkların tanınması, önlenmesi, tedavi edilmesi ve takibinde çalışan tıp fakültesi mezunu, psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimdir. 6 yıllık Tıp fakültesi ve 4 yıl psikiyatri ihtisası yapmış uzman hekimdir. Aldığı tıp eğitimiyle insanın hem genel hastalıkları hakkında bilgi sahibidir, hem de ruhsal hastalıkları tanımlama ve gerektiğinde tedavi etme yetki, bilgi ve donanımına sahip olan kişidir.