Yazılar

EMDR Terapisi

bursa emdr terapi

EMDR

Acı anıları silmek, travmalarımızı temizlemek mümkün mü?

Travma terapisi diyebileceğimiz EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme. 1987 yılında, Dr. Francine Shapiro tarafından geliştirilen bir terapi tekniğidir. İlk kez travmaya maruz kalan kişilerde denendi ve başarı gösterdi ve en etkili travma terapilerinden biri oldu. Günümüzde EMDR, birçok farklı terapi yöntemlerinin birlikte kullanılan, travma dışında olumsuz yaşam olaylarında ve farklı tanılarda da kullanılan bütüncül bir terapi yöntemi haline gelmiştir. Bununla ilgili bir çok araştırma yapılmıştır ve yapılmaktadır. Etkinliği kanıtlanmış güçlü bir terapi tekniğidir. Bu teknikte ilk kez göz hareketlerinden faydalanılmış sonrasında iki taraflı uyarı oluşturacak dokunma ve duyma da kullanılmıştır.

İki taraflı uyarı altında travmatik hatıraların veya acı verici anıların, danışan üzerindeki olumsuz etkilerinin silinmesi veya değiştirilmesi amaçlanır.

EMDR Nasıl İşe Yarıyor?

EMDR teorisinin temelini oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, yeni deneyimler ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgi gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanır.

Bu sistem normal çalıştığında uyumlu, dengeliyiz. Fakat travmatik veya rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozulur. Bu anılar işlenip anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kuramaz. Depolanıp arşive de kaldırılamaz. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bugün yaşanan bazı durumlarla bu süreçler tetiklenir ve kişinin hayatını, davranışlarını etkileyen belirtilere hatta hastalıklara neden olur. Yani rahatsızlıklar işlenmeden kalmış anılardan kaynaklanır. EMDR ile bu anılar işlenir . Beynin yapamadığı işlemlemeyi yapmasına yardım eder. İşlenmemiş, yüklü kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması ve öğrenmenin sağlanarak bilginin uyumlu bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan sonrasında rahatsız olmaz ve anıyı farklı , sağlıklı, ona yarar sağlayan perspektiften görmeye başlar.

Anıları çalışırken kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (değersizim, başarısızım), olumsuz duygusal tepkiler(sıkıntı, korku), olumsuz bedensel belirtiler( karın ağrısı, baş ağrısı) sorunun bugüne yansıyan dışa vurumlarıdır.

Toplumsal travmalar ( Doğal afetler, savaş), bireysel büyük travmaların (büyük kazalar, kayıplar, taciz, tecavüz, şiddete maruz kalmak) yanı sıra, çocukluktan bugüne yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler.

EMDR terapisi ile sadece semptomları ve hastalığı ortadan kaldırmaz. Aynı zamanda olaylara ve kendine yani bir pencereden bakması kişinin bireysel gelişimini, sorun çözme becerilerinin artmasına neden olur.