Yazılar

Hipnoterapi

hipnoz

Hipnoterapi

Hipnoterapi tüm terapilerden daha önce ortaya çıkmış ve tüm terapilerin gelişimini etkilemiştir. İlk tedavi aracı olarak Franz Anton Mesmer (1734-1815) kullanmıştır. Birçok terapi ekollerinde de kullanılmıştır.

2014 yılında Amerikan Psikoloji Birliği (APA) hipnozla ve hipnoz kavramlarıyla ilgili tanım yayınlamıştır. Hipnoz; yapılan telkinlere karşı yükselmiş yanıt kapasitesi ile karakterize, dış uyaranları algılamada azalmanın ve dikkatin yoğunlaşmasında artışın ortaya çıktığı bir bilinç halidir diye tanımlanmıştır.

Hipnoz ile dikkat belli bir düşünceye odaklanır, dış uyaranlara ilgi azalır. “Hipnotik trans” durumundaki kişi fiziksel ve ruhsal olarak gevşemiş, telkin edilen şeylere odaklanmıştır. Hipnoz benzeri durumlar günlük yaşamımızda sık sık olur. Film seyrederken kendimizi kaptırmamız, araba kullanırken hiç fark etmeden kendimizi gittiğimiz yerde bulmamız hipnoz benzeri bilinç durumlarıdır. Hipnoz bir nevi uykudan uyanırken uyku uyanıklık arasındaki döneme benzer. Derinleştikçe uykuya benzer ama bilinç her zaman, tamamen açıktır. Kişi kesinlikle onayladığı, pozitif sonuçlar beklediği telkinleri kabul eder. Onaylamadığı telkinleri kabul etmez, hipnozdan çıkar.

Hipnoterapi hipnozun kullanıldığı psikoterapi yöntemidir. Bazen tek başına bazen de başka terapi yöntemlerine eklenebilir. Psikolojik ve duygusal problemler genellikle yararsız-olumsuz düşünceler ve imajinasyonlarla ortaya çıkar. Hipnoterapi ile bu olumsuz düşüncelerin yerine yararlı-olumlu düşünceleri canlandırmak(telkin etmek) ve zihinde güçlü yaşantılar oluşturarak günlük hayata aktarılmasını sağlamak hedeflenir.

Hipnoz uygulamaları

 • Genel Tıpta Ağrıyı ortadan kaldırma ve kontrolünde (Migren, gerilim tipi baş ağrısı, kronik fiziksel ağrılı hastalıklar, trigeminal nevralji, ağrısız doğum, kanser ağrılarında)
 • Hipnoanestezi ile cerrahi operasyonlarda
 • Diğer hastalıklarda( Esansiyete HT, siğil, psöriazis, astım, ülser, irritable kolon hastalığı)

  Psikiyatride Kullanım Alanları;

 • Anksiyete Bozuklukları(PTSB, Sosyal fobi,Panik Bozukluk, Agorofobi)
 • Sınav kaygısı/ Performans anksiyetesi
 • Dissosiyatif Bozukluklar
 • Konversiyon Bozuklukları
 • Psikosomatik Bozukluklar/Psikojenik Ağrılar
 • Yeme Bozuklukları
 • Tik
 • Kekemelik
 • Enürezis Noktürna
 • Trikotillomani
 • Cinsel Bozukluklar
 • Sigara bırakma
 • Eğitim, spor alanlarında

Hipnoterapi