Yazılar

EMDR Terapisi Nedir?

emdr terapisi nedir

EMDR Terapisi , Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, yeni bir psikoterapi yaklaşımıdır. 1987 yılında Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. 1989 yılında bununla ilgili bir çalışma yayınladıktan sonra hızla gelişti. EMDR terapisi; birçok terapi yaklaşımlarını barındıran ve bunu kendine özgü protokolleri ve yöntemi ile birleştiren bütüncül bir terapi yöntemidir.

EMDR teorisinin altyapısını Adaptif Bilgi İşleme Modeli oluşturur. Beyin deneyimlerle kendine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Bütün bu bilgileri anı ağlarına bağlayarak bütünleştirir ve öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgileri gelecekte kullanmak üzere depolar