Yazılar

Farmakoterapi İlaç Tedavisi

Farmakoterapi İlaç Tedavisi

Farmakoterapi İlaç Tedavisi

Beyinle alakalı çalışmaların gelişmesiyle birlikte hastalıklara sebep olan nörotransmiter sisteminin aydınlatılması, beraberinde ilaç tedavilerinde de gelişmesine sebep olmuştur.

Farmakoterapi ‘nin en temel ilkesi ve ilk basamağı hem bedensel hem de ruhsal olarak tanısal değerlendirmedir. İlaç tedavisinin tek başına, tamamen iyileşme için yeterli olmayacağı akılda tutulmalıdır. Hastalığın süreci, hastanın hangi dönemde olduğu, daha önce kullandığı tedavilerin etkisi ve yan etkilerini bilmek uygun tedaviyi seçmek için önemlidir. Hastanın başka rahatsızlıkları, kullandığı tedavilerle birlikte tedavinin fayda/risk oranı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. İlaç etkili dozda ve yan etki yapmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Tüm tedavi sürecinde yan etkiler ve faydalılığı izlemek çok önemlidir.

Farmakoterapi medicine

Birçok psikiyatrik ilacın etkisi ortalama 3 haftada görüldüğü için erken ilaç değişimi,ve gereksiz kombinasyonlardan kaçınmak gerekir.Yaşlı, gebe ve emziren annelerde doz ve yan etki iyi değerlendirilmelidir. Hastaların sıkıntılı olması nedeniyle anlamakta zorluk yaşayabilirler. Anladıklarına emin olarak, gerekirse yazılı olarak bilgilendirilmek önemli ve gereklidir.