EMDR Terapisi

bursa emdr terapi

EMDR

Acı anıları silmek, travmalarımızı temizlemek mümkün mü?

Travma terapisi diyebileceğimiz EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme. 1987 yılında, Dr. Francine Shapiro tarafından geliştirilen bir terapi tekniğidir. İlk kez travmaya maruz kalan kişilerde denendi ve başarı gösterdi ve en etkili travma terapilerinden biri oldu. Günümüzde EMDR, birçok farklı terapi yöntemlerinin birlikte kullanılan, travma dışında olumsuz yaşam olaylarında ve farklı tanılarda da kullanılan bütüncül bir terapi yöntemi haline gelmiştir. Bununla ilgili bir çok araştırma yapılmıştır ve yapılmaktadır. Etkinliği kanıtlanmış güçlü bir terapi tekniğidir. Bu teknikte ilk kez göz hareketlerinden faydalanılmış sonrasında iki taraflı uyarı oluşturacak dokunma ve duyma da kullanılmıştır.

İki taraflı uyarı altında travmatik hatıraların veya acı verici anıların, danışan üzerindeki olumsuz etkilerinin silinmesi veya değiştirilmesi amaçlanır.

EMDR Nasıl İşe Yarıyor?

EMDR teorisinin temelini oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, yeni deneyimler ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgi gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanır.

Bu sistem normal çalıştığında uyumlu, dengeliyiz. Fakat travmatik veya rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozulur. Bu anılar işlenip anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kuramaz. Depolanıp arşive de kaldırılamaz. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bugün yaşanan bazı durumlarla bu süreçler tetiklenir ve kişinin hayatını, davranışlarını etkileyen belirtilere hatta hastalıklara neden olur. Yani rahatsızlıklar işlenmeden kalmış anılardan kaynaklanır. EMDR ile bu anılar işlenir . Beynin yapamadığı işlemlemeyi yapmasına yardım eder. İşlenmemiş, yüklü kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması ve öğrenmenin sağlanarak bilginin uyumlu bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan sonrasında rahatsız olmaz ve anıyı farklı , sağlıklı, ona yarar sağlayan perspektiften görmeye başlar.

Anıları çalışırken kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (değersizim, başarısızım), olumsuz duygusal tepkiler(sıkıntı, korku), olumsuz bedensel belirtiler( karın ağrısı, baş ağrısı) sorunun bugüne yansıyan dışa vurumlarıdır.

Toplumsal travmalar ( Doğal afetler, savaş), bireysel büyük travmaların (büyük kazalar, kayıplar, taciz, tecavüz, şiddete maruz kalmak) yanı sıra, çocukluktan bugüne yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler.

EMDR terapisi ile sadece semptomları ve hastalığı ortadan kaldırmaz. Aynı zamanda olaylara ve kendine yani bir pencereden bakması kişinin bireysel gelişimini, sorun çözme becerilerinin artmasına neden olur.

 

Cinsel Terapi

bursa cinsel terapi

Bursa Cinsel Terapi

Bursa Cinsel Terapi, yaşayabileceğiniz zinsel sorunlarınız konusunda size destek vermektedir.

Cinsel Terapi Nedir?

Cinsel terapi, cinsel sorunlarla ilgili eğitim almış deneyimli psikologlar ve psikiyatrist  tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan yapılandırılmış, sistematik bütüncül bir terapi yöntemidir.

Cinsellik en çok konuşulan fakat en çok bilgisizliğin, yanlış bilgilenmenin ve en çok mitlerin olduğu alanlardan biridir. Sorunların çok büyük kaynaklarından birisi de budur.  Cinsel sorun yaşandığında utanma, çekinme, gizleme davranışları bu konuda yardım almayı ve uygun kaynağa ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Son yıllarda sosyal ağlar ve internetten bilgi almak daha kolay olmasına rağmen bilgi kirliliği, ihtiyacı olanların uygun yaklaşımlara ulaşmasını zorlaştırmaktadır.  

Cinsellik; bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik sadece cinsel organlarla sınırlı değildir. Cinsellikle ilgili duygular, düşünceler ve davranışlarla bir bütündür. 

Toplumumuzda cinsel  sorunlar, hastalık düzeyinde cinsel problemlerden daha yaygındır. Bunun en büyük sebebi yanlış bilgilenme ve yanlış inanışlardır( cinsel mitler). Mesela boşalmadan sonra fizyolojik olarak erkekte olan refrakter dönemini bilmeyen bir erkek, her koşulda ve her zaman ereksiyon olması gerektiği ile ilgili (bilinçli yada bilinçaltı) inancın etkisiyle sertleşme sorunu olduğunu düşünebilir. Cinsellik ilgili sorunlar bireysel olabileceği gibi ilişki ile ilgili de olabilir. 

cinsel terapi

Cinsel Terapi Nasıl Yapılır

 Sonuç  olarak cinsel sorunların tedavisi de, soruna yönelik olmalıdır. Cinsel sorun eşle birlikte yaşanan bir sorunsa, çözümü eşle birlikte yapılır. Eşi olmayan kişilerle de cinsel terapi yapılabilir. Öncelikle her iki partnerle  cinsel öykü, cinsel sorun öyküsü  , cinsel işlevin değerlendirilmesi ve ruhsal durum muayenesi ile sorun tesbit edilmesi gerekir. Cinsel sorunun altında tıbbi- biyolojik bir neden varsa uygun yere yönlendirilir. Sorun psikolojik nedenlerle ilgiliyse, yada psikolojik etmenler duruma etki ediyorsa cinsel terapi ile yardım edilir. Sorun belirlendikten sonra tedavi hedefleri, görüşme sıklığı, süresi ve tedavi ile ilgili temel ilkeler konuşulur. 

Cinsel bölgelerin fizyolojisi ve anatomisi, cinsel yanıtların işleyişi, yanlış cinsel bilgiler, cinsellik kavramı anlatılır. Daha sonra çeşitli ev ödevleri verilerek cinsel terapi uygulanır.

bursa cinsel terapi

Cinsel terapi kaç seans devam eder?   

Cinsel tedaviler aslında özel bir öğrenme biçimidir. Terapide yanlış bilgilenmeler ve inançlar düzeltilir.  Kişiler kendilerini, bedenlerini ve ilişkisini keşfederler. Bu keşif her kişiye göre değişen hızda ve derecede olur.

   Cinsel sorunun çeşidine ve sorunlu çifte göre değişiklikler göstermekle birlikte, cinsel tedaviler ortalama olarak 2-4 ay ve 6-10 seans sürer, bunun yanında kişiye göre bir iki görüşme gibi kısa zamanda düzelen vakalar olabildiği gibi, daha uzun süren vakalar da olabilir.

Bursa psikiyatri

bursa psikiyatri terapi emdr

Bursa psikiyatri

Bursa psikiyatri, Emdr FSM bulvarındaki yeni ofisimizde danışanlarımıza en iyi psikiyatri, terapi, depresyon tedavisi ve panik atak tedavi, desteğini vermekten mutluluk duyuyoruz. Yılların verdiği deneyimle danışanlarımıza en iyi desteği sunmaktayız. Bunun yanında yurt içi ve yurt dışı eğitim seminerlerinin verdiğinin bilgi birikimi ile Hizmetinizdeyiz.

Yaşamın içinde hangi yaşta olduğumuzun bir önemi olmadan karşılaşması mümkün olan sorunlara çözüm ve sürekli destek bulabilecekleri, etik prensipler, bilimsel ve mesleki ilkelerinin öncelikli önem taşıdığı, klinik psikoloji ve psikiyatri alanında yüksek değerlendirme ve tedavi standartlarında Bursa Psikiyatri olarak danışanlarımızın haklı güvenini kazandık.

Psikiyatri Bursa’da sosyal sorumluluk hizmetlerinde adını duyurmuştur. Önde gelen medya kuruluşlarında toplumdaki her bireyin yaşamı içerisinde karşılaştığı ya da karşılaşabileceği olası sorunlara doğru çözümler bulabilmesine katkı sağlayarak toplum bilincinin oluşmasında Bursa’da katkı veren önemli etkenlerden birisi olmuştur.

Bilinçli Toplum

Sağlıklı ve bilinçli bir toplumun oluşabilmesi ihtiyacı olan bireylere verilecek terapi desteği ile mümkün olacağının bilincindeyiz. Özellikle çocuk ve ergen yaş grubu ve aileleri için terapi ve psikiyatri desteğinin önemi çoktur. Günümüzde depresyon ve panik atak hastalarının sayısı özellikle gençler arasında gün geçtikçe artmaktadır.

Terapi veya psikiyatri desteğine ihtiyacı olan Bursa’daki hastalarımızda gözlemlediğim genellikle, hastalar, ruhsal ve fiziksel belirtiler nedeniyle sorunlarının asıl kaynağını anlamadıkları için Dahiliye, Kardiyoloji ve diğer alanlarında çalışan hekimlerimize başvurarak, doktor doktor gezerek, şikayetlerine cevap aramaktadır. Yapılan incelemeler ve tahliller sonucunda ise müjdeyi alırlar: “Hiçbir şeyiniz yok, tahlilleriniz tertemiz çıktı! “ bu cevabı duyan kişiler genellikle anksiyete bozukluğunu olduğunu ve Bursa’da bir psikiyatri doktoruna gitmek aklına gelmeden çaresizlik duygusu arttığı için kendilerini daha kötü hissetmektedirler.

Bursa’da ve diğer illerdeki uzmanlarımız hastalara bir antidepresan yazar veya bir Nöroloji Uzmanına gönderir. Nörolojinin ilgi alanı damar ve beynin kendi dokusu gibi hastalıklarıdır. Psikolojik Hastalıklar Nörolojinin konusu değildir. Bursa Psikiyatri olarak arkadaşlarımızdan bu tür hastaları bir psikiyatri uzmanına yönlendirmeleridir. Aksi halde Psikoterapi ile kolaylıkla çözülecek olan anksiyete tırmanmaya başlar. Sıkıntı kendi içinde büyür. korkularla birlikte depresyon ve fobi’ler oluşabilir. Tedavi süreci uzar.

Hipnoterapi

hipnoz

Hipnoterapi

Hipnoterapi tüm terapilerden daha önce ortaya çıkmış ve tüm terapilerin gelişimini etkilemiştir. İlk tedavi aracı olarak Franz Anton Mesmer (1734-1815) kullanmıştır. Birçok terapi ekollerinde de kullanılmıştır.

2014 yılında Amerikan Psikoloji Birliği (APA) hipnozla ve hipnoz kavramlarıyla ilgili tanım yayınlamıştır. Hipnoz; yapılan telkinlere karşı yükselmiş yanıt kapasitesi ile karakterize, dış uyaranları algılamada azalmanın ve dikkatin yoğunlaşmasında artışın ortaya çıktığı bir bilinç halidir diye tanımlanmıştır.

Hipnoz ile dikkat belli bir düşünceye odaklanır, dış uyaranlara ilgi azalır. “Hipnotik trans” durumundaki kişi fiziksel ve ruhsal olarak gevşemiş, telkin edilen şeylere odaklanmıştır. Hipnoz benzeri durumlar günlük yaşamımızda sık sık olur. Film seyrederken kendimizi kaptırmamız, araba kullanırken hiç fark etmeden kendimizi gittiğimiz yerde bulmamız hipnoz benzeri bilinç durumlarıdır. Hipnoz bir nevi uykudan uyanırken uyku uyanıklık arasındaki döneme benzer. Derinleştikçe uykuya benzer ama bilinç her zaman, tamamen açıktır. Kişi kesinlikle onayladığı, pozitif sonuçlar beklediği telkinleri kabul eder. Onaylamadığı telkinleri kabul etmez, hipnozdan çıkar.

Hipnoterapi hipnozun kullanıldığı psikoterapi yöntemidir. Bazen tek başına bazen de başka terapi yöntemlerine eklenebilir. Psikolojik ve duygusal problemler genellikle yararsız-olumsuz düşünceler ve imajinasyonlarla ortaya çıkar. Hipnoterapi ile bu olumsuz düşüncelerin yerine yararlı-olumlu düşünceleri canlandırmak(telkin etmek) ve zihinde güçlü yaşantılar oluşturarak günlük hayata aktarılmasını sağlamak hedeflenir.

Hipnoz uygulamaları

 • Genel Tıpta Ağrıyı ortadan kaldırma ve kontrolünde (Migren, gerilim tipi baş ağrısı, kronik fiziksel ağrılı hastalıklar, trigeminal nevralji, ağrısız doğum, kanser ağrılarında)
 • Hipnoanestezi ile cerrahi operasyonlarda
 • Diğer hastalıklarda( Esansiyete HT, siğil, psöriazis, astım, ülser, irritable kolon hastalığı)

  Psikiyatride Kullanım Alanları;

 • Anksiyete Bozuklukları(PTSB, Sosyal fobi,Panik Bozukluk, Agorofobi)
 • Sınav kaygısı/ Performans anksiyetesi
 • Dissosiyatif Bozukluklar
 • Konversiyon Bozuklukları
 • Psikosomatik Bozukluklar/Psikojenik Ağrılar
 • Yeme Bozuklukları
 • Tik
 • Kekemelik
 • Enürezis Noktürna
 • Trikotillomani
 • Cinsel Bozukluklar
 • Sigara bırakma
 • Eğitim, spor alanlarında

Hipnoterapi

EMDR Terapisi Nedir?

emdr terapisi nedir

EMDR Terapisi , Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, yeni bir psikoterapi yaklaşımıdır. 1987 yılında Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. 1989 yılında bununla ilgili bir çalışma yayınladıktan sonra hızla gelişti. EMDR terapisi; birçok terapi yaklaşımlarını barındıran ve bunu kendine özgü protokolleri ve yöntemi ile birleştiren bütüncül bir terapi yöntemidir.

EMDR teorisinin altyapısını Adaptif Bilgi İşleme Modeli oluşturur. Beyin deneyimlerle kendine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Bütün bu bilgileri anı ağlarına bağlayarak bütünleştirir ve öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgileri gelecekte kullanmak üzere depolar